ရွှေတိဂုံဘုရားပရဝုဏ်အတွင်း ဧည့်လမ်းညွန်များအဖြစ် လိုက်ပါဆောင်ရွက်ခြင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ အသိပေးနှိုးဆော်ချက်

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း ဝန်ကြီးဌာနမှတရားဝင် လိုင်စင်ရရှိသူများသာလျှင် ဧည့်လမ်းညွှန်အဖြစ်...

Read More